Puisi Bahasa Sunda: KASATIAAN ANJEUN

On Sabtu, April 16th, 2016 By

Puisi SundaKASATIAAN ANJEUN Ato Suharto Dua puluh taun urang ngawangun juntrung nangtung, panceg teu gedag sagara rumah tangga nu ku urang di sorang...

Puisi Bahasa Sunda: CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA

On Sabtu, April 16th, 2016 By

Puisi SundaCARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari...

Puisi Bahasa Sunda: ANAKING

On Sabtu, April 16th, 2016 By

Puisi SundaANAKING Ato Suharto Anaking… regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking.. tiru jeng gugu pasipatan ema sabab...

Puisi Bahasa Sunda: HIRUP

On Sabtu, April 16th, 2016 By

Puisi SundaHIRUP Oleh Ato Paskal Hirup lir ibarat lengkah Sing ati ati tur tarapti nincak ulah ngan saukur lengkah bari komo jeung dudupak...