Puisi Bahasa Sunda: KASATIAAN ANJEUN

KASATIAAN ANJEUN Ato Suharto Dua puluh taun urang ngawangun juntrung nangtung, panceg teu gedag sagara rumah tangga nu ku urang di sorang teu loba leuwang najan harungan sok rajeun datang Kasatiaan anjeun cukang nu jadi lantaran kabagjaan nu pohara,...

Puisi Bahasa Sunda: CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA

CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA Ato Suharto Rundayan carita mangsa harita masih natra dina rasa tatali asih nu mengkeut pageuh nepi ka kiwari tetep euntreup kawas si leugeut teureup Katresna teu ilang singray najan umur rek nepi ka kubur kasono...

Puisi Bahasa Sunda: ANAKING

ANAKING Ato Suharto Anaking… regepkeun piwuruk ema hidep sangkan hirup rahayu jeng berkah tur bagja Anaking.. tiru jeng gugu pasipatan ema sabab ciri sagala wanoja natra aya dina diri ema Bapa bagja rumah tangga jeung ema najan kadang sok...